Welkom bij dag aan dag!

Mijn naam is David W. Breuer en mijn geloofsreis is een avontuur geweest dat me door verschillende denominaties en kerken heeft geleid. In 2004 kwam ik tot geloof, en sindsdien heb ik een passie ontwikkeld voor het bestuderen van de Bijbel en het verkennen van de diversiteit binnen het christelijk geloof. Hoewel ik ben opgegroeid in evangelische kringen, heb ik mijn geloofsleven verrijkt door deel te nemen aan bijbelstudies in pinkstergemeenten, evangelische tot charismatische kerken, en heb ik zelfs de kans gehad om de bijbel grotendeels vers-voor-vers door te nemen met christenfundamentalisten.

Tijdens mijn reizen over de hele wereld, gedreven door mijn passie voor backpacken, heb ik op zaterdagen en zondagen verschillende kerken bezocht in de landen die ik bezocht. Hier kwam ik in aanraking met o.a. zevende-dags adventisten, zevende-dags baptisten en de messiaanse beweging. Deze ervaringen hebben mijn waardering voor de diverse wortels van ons geloof verdiept en verrijkt.

De Bijbel als één geheel:

Voor mij is het essentieel om de Bijbel te zien als een samenhangend geheel, waarin het eerste en het nieuwe verbond elkaar aanvullen en versterken. Het eerste verbond, vastgelegd in de instructies en geboden (Thora) gegeven aan Mozes, wees vooruit naar het nieuwe en betere verbond dat in Jezus werd vervuld. Het nieuwe verbond bracht niet alleen de vervulling van profetieën, maar ook een radicale verschuiving in de manier waarop God zich tot de mensheid verhoudt: van een relatie gebaseerd op gehoorzaamheid aan de wet naar een relatie gebaseerd op genade, vergeving en een intieme band als kinderen van God.

Doel van de website:

Het doel van “Dag aan Dag” is om een ruimte te creëren waar gelovigen kunnen groeien in hun begrip van de Schrift als één geheel, waarin het eerste en het nieuwe verbond elkaar versterken en aanvullen. Door de Bijbel te bestuderen met een holistische benadering, streven we naar een dieper begrip van Gods plan voor verlossing en herstel van de mensheid, zoals vervuld in Jezus. Laten we samen op weg gaan om de rijkdommen van Gods Woord te ontdekken en ons hart en ons leven te wijden aan de genade en liefde van onze Heer en Verlosser, Yeshua HaMashiach.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *